RSS
14.05.2009 | Aktualności | źródło: KW Prawo i Sprawiedliwość

Kandydaci KW PiS - województwo podlaskie oraz warmińsko-mazurskie

Kandydaci KW Prawo i Sprawiedliwość  w wyborach do PE - OKRĘG NR 3 (obejmujący województwo podlaskie oraz warmińsko-mazurskie):

Prezentacja kandydatów z okręgu - zobacz

1. Jacek Olgierd KURSKI

43 lata, ekonomista, działacz opozycji solidarnościowej, dziennikarz, autor bestsellerów: Lewy czerwcowy i Nocna zmiana, polityk, poseł na sejm RP. Od 2001 członek PiS. Współautor zwycięskiej kampanii parlamentarnej i prezydenckiej w 2005r. Poseł na sejm V i VI kadencji, wiceprzewodniczący Komisji Skarbu Państwa. Od 2008r. członek Komitetu Politycznego PiS.

2. Krzysztof JURGIEL

55 lat, absolwent Politechniki Warszawskiej. 1994-1998 Prezydent Białegostoku. Od 1997 poseł, 2003-2005 senator. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rządzie PiS. Członek Komitetu Politycznego PiS i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS. Członek Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

3. Iwona Ewa ARENT

41 lat, absolwentka politologii i studiów podyplomowych z rachunkowości na UWM w Olsztynie. Od 1998r. pracownik Zakładu Energetycznego w Olsztynie, członek przyzakładowego NSZZ Solidarność. Wiceprezes PiS okręgu olsztyńskiego, Poseł na sejm RP V i VI kadencji, członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej, aktywny członek olsztyńskich stowarzyszeń pomocy dzieciom i młodzieży.

4. Jacek Artur PERLIŃSKI

41 lat, doktor nauk medycznych, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, 2001-2005 dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu. Od 2006 radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z ramienia PiS, delegat izby lekarskiej, aktywny uczestnik życia społeczno-politycznego regionu, członek Zarządu PiS w Elblągu.

5. Jadwiga Mariola SZCZYPIŃ

47 lat, urodzona w Gołdapi, nauczyciel konsultant, edukator, nauczyciel akademicki. 2006-2008 Podlaski Kurator Oświaty, 2000-2003 dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Wiceprzewodnicząca Zarządu Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Suwałkach.

6. Jerzy Antoni GOSIEWSKI

Absolwent SGGW-AR, przez 30 lat pracownik lasów państwowych. 1990-1994 radny Mrągowa, 2002-2005 radny Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego. Poseł V i VI Kadencji, członek Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Finansów Publicznych. Autor kilku ustaw z zakresu leśnictwa i środowiska.

7. Wiesław Tadeusz GRZYMAŁA

55 lat, pochodzi z Łomży. Wykształcenie wyższe rolnicze i ekonomiczne. Ukończone studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Bankowiec i finansista. Przewodniczący Rady Miasta Łomży.

8. Ryszard SKAWIŃSKI

52 lata, absolwent polonistyki na UAM w Poznaniu, dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego oraz egzaminator OKE. W 1998 nauczyciel roku województwa suwalskiego, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. 1998-2002 radny Miasta Ełku, 2006-2009 radny Powiatu Ełckiego, członek Rady Parafialnej, prezes Parafi alnego Zespołu Caritas, Wicestarosta Ełcki.

9. Paweł Andrzej KOWSZYŃSKI

30 lat, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, politolog, ekonomista, pedagog. Pracownik oświaty - nauczyciel, koordynator ds. kształcenia zawodowego, członek komisji nadzorującej przebieg egzaminu maturalnego. Uczestnik wielu sympozjów i konferencji na temat oświaty, szkolnictwa, edukacji, rynku pracy i środków unijnych.

10. Jacek BOGUCKI

51 lat, magister inżynier mechanik, rolnik, nauczyciel, samorządowiec. 1990-1998 radny i wójt gminy Czyżew Osada, 1998-2005 radny i starosta Powiatu Wysokomazowieckiego. Od 2005 Poseł na Sejm RP, członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W 2007 roku Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Marek Gróbarczyk: Nieracjonalna i niebezpieczna polityka energetyczna włoskiej prezydencji

Nieracjonalna i niebezpieczna - są to słowa, które dobrze opisują plany włoskiej prezydencji, która sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w ciągu